Komunalac

Komunalac

Dodatne informacije možete pronaći na web stranici partnera Komunalac

Ferde Livadića 14a
E-mail: komunalac@komunalac-bj.hr
Tel: 043/622-100
Fax: 043/622-122

RADNO VRIJEME: ponedjeljak – petak 7:00-15:00

Blagajne:

  1. Ulica Ferde Livadića 14a - sjedište tvrtke:
    RADNO VRIJEME: ponedjeljak – petak 7:00 – 18:00, subotom 7:00 - 13:00
  2. Šetalište Dr. Ivše Lebovića 35a - gradska tržnica:
    RADNO VRIJEME: ponedjeljak - petak 7:00 – 14:00
 
  Sponzori - Sve