Adresa: Šetalište Ivše Lebovića 6, 43000 Bjelovar
Mobitel: 098/240-727
Email: davor@data-bjelovar.hr

Direktor: Davor Njegovac

Dodatne informacije možete pronaći na web stranici partnera Data d.o.o..