Dodatne informacije možete pronaći na web stranici partnera Česma usluge d.o.o.

Adresa: Bjelovar, Miroslava Krleže 22
Telefon: 043 273240
Telefaks: 043 273249